Distant Sales Agreement

Mesafeli Satış Sözleşmesi, Teslimat ve İade Koşulları 

MADDE 1 – TARAFLAR 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ZAK INVESTMENTS GIDA A. S. (sözleşmede bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ile Alıcı (sözleşmede bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde ALICI’nın ZAK INVESTMENTS GIDA A. S. hizmetlerinden faydalanmasına ilişkin hükümlerin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir. 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, ZAK INVESTMENTS GIDA A. S.’ne ait [www.cakeyard.com] alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.